Sahte Danışan Yorumları
Ocak 19, 2023

Psikoterapi, Danışmanlık, İlaç Tedavisi

Psikoterapi nedir?  

Hayatımızın belli dönemlerinde psikolojik zorluklar yaşayabiliriz, bu zorlukları yaşamayan insan yok denecek kadar azdır ve çözümlemek terapi almak isteyen insan sayısı her geçen gün artmaktadır.

Psikoterapi yaşadığımız psikolojik zorlukların bir profesyonel ile konuşarak çözümlenmesi sürecidir.  Kullanılan bütün yöntemler bilimseldir, bu yüzden psikoterapi bir danışmanlık hizmeti değildir yani klinik psikolog danışana kendi fikirlerinden, hayat görüşlerinden, tavsiyelerinden bahsetmez, mevcut bilimsel kuramın gösterdiği adımları uygular.

Birey terapi sürecinde kendisine zarar veren durumları, yapıları, süreçleri, yöntemleri, zihinsel faaliyetleri vb. alanları fark etme ve çözümleme fırsatı bulur ve daha işlevsel şekilde başa çıkabilme yolları keşfedebilir.

Psikoterapi kimler tarafında uygulanır?

Uzman klinik psikologlar tarafından uygulanabilir.

Terapi ne değildir?  

Arkadaş, komşu sohbeti değildir. Bir profesyonel ile yapılan iyileştirmeyi amaçlayan, kuralları, etik ilkeleri, her sorun alanı için detaylı yöntemleri olan bir yöntemdir.

Terapi esnasında çoğu sorunda konuşulunca rahatlama gerçekleşir ama terapinin amacı danışanın konuşup rahatlaması değildir. Terapi sorunların kökenine ulaşmak, kendisini keşfetmek, dış dünyayı analiz etmek, yaşadığı sorunları kalıcı şekilde ortadan kaldırmak, daha etkili şekilde başa çıkma yöntemleri oluşturmak, tekrar benzer sorunları yaşamaması için yapılar oluşturma sürecidir.

Bu süreç rahatlatıcı, aydınlatıcı, keyifli olduğu gibi bazı aşamalarda zorlayıcı da olabilmektedir ama psikoterapiyi diğer tedavi yöntemlerinden ayıran en büyük etken daha kalıcı bir iyileşme sağlamasıdır, benzer sorunların tekrarlanmamasıdır. Psikoterapinin daha zahmetli ve pahalı bir süreç olmasına rağmen tercih edilmesinin sebebi budur.

Rahatsız edici durumların uzun süre devam etmesi koşulunda terapi alınmasını tavsiye ediyoruz. Hayat sürecin mutluluklar olduğu gibi zorluklar, problemler, üzüntüler, kaygılandırıcı durumlarda olacaktır, negatif duyguları hissetmek yanlış olmadığı gibi sağlıklıdır da lakin negatif duygular ve davranışlar 2 haftadan bazı durumlarda ise 2 aydan uzun sürüyorsa bir terapi alınmasını tavsiye ediyoruz.

Danışmanlık ile terapi arasındaki fark nedir? 

Danışmanlık geniş bir alandır, bir kişinin kendini geliştirdiği alandaki bilgilerini başkalarına aktarmasıdır diyebiliriz. Üretim danışmanı, yatırım danışmanı, eğitim danışmanı, sağlık danışmanı, emlak danışmanı vb birçok alanda danışmanlıklar vardır. Bir üniversite eğitimi sonucunda alınabildiği gibi, üniversite eğitimi olmadan sertifikalarla da alınabilen danışmanlıklar mevcuttur.

Psikoterapi bir danışmanlık faaliyeti değildir, psikolog da bir danışman değildir. Psikoterapi psikoloğun kendi fikirlerini, bakış açılarını, tavsiyelerini, önerilerini aktardığı bir yöntem değildir. Psikoterapi ilgili sorun için mevcut olan bilimsel bir terapi formatının bireye uygulanmasıdır, uyarlanmasıdır.

İlaç tedavisi nedir?

İlaç tedavisi psikolojik ve psikiyatrik sorunların ilaçlar aracılığıyla iyileştirilmesi yöntemidir. Psikiyatrlar tarafından uygulanır.

Bazı psikolojik sorunlarda ilaç ve terapinin birlikte alınması daha etkili olabilmektedir. Zamanla bireyin ilaca ve terapiye olan ihtiyaç azalacak ve ikisi de sonlandırılacaktır.

Lakin sadece ilaç tedavisi alarak iyileştiği ifade eden insan sayısı oldukça azdır. Genelde ilaçlar bırakıldıktan bir süre sonra benzer sorunlar tekrar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca insanların ilaçların içeriğine karşı tolerans geliştirmeleri ve mevcut dozajın etkisini giderek yitirmesi görülmektedir, bu durumda ya daha ağır bir ilaca geçilmesi ya da mevcut ilacın dozajının yükseltilmesi seçeneği ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu tarz bir dozaj aşımından rahatsız olan insan sayısı oldukça fazladır, ilaçların kendisini uyuttuğu, uyuşturduğu, sersemleştirdiği gibi durumlardan bahsetmektedirler.

Psikolojik tedavi sürecinde olması gereken sorunun profesyonelce değerlendirilmesi, ilk teşhisin detaylı ve profesyonelce yapılması akabinde ilaçsız veya ilaçlı ya da ikisi birlikte hangi seçenek daha etkiliyse danışana aktarılması gerekir. Maalesef ülkemizdeki psikiyatrlarda bu tutumun henüz yerleşmediğini görmekteyim, insanların bu yüzden vakit kaybı yaşadıklarını düşünmekteyim. Sadece ilaç yazarak hastayı göndermeleri, ilacın yanında terapiye ihtiyacı olan hastalara uzman bir klinik psikolog tarafından terapi almaları gerektiğini söylememeleri maalesef sık karşılaştığımız bir durumdur. Doğru olan terapiye ihtiyacı olan hastaların psikoterapi almaları için yönlendirilmesidir.

Psikoterapi ile ilaç tedavisi arasındaki fark nedir?

Psikoterapi konuşarak psikolojik sorunların çözülmesi yöntemidir. İlaç tedavisi ise psikiyatrik haplar kullanarak psikolojik ya da psikiyatrik sorunların çözülmesi yöntemidir. Bazı psikiyatrik sorunlar ilaç olmaksızın çözümlenemez, bazı sorunlar ise sadece ilaç ile çözümlenemez, psikoterapi ile çözümlenir. Bazı sorunlar ise ikisi birlikte kullanıldığında en etkili sonuca ulaşır. Burada psikiyatrın veya klinik psikoloğun sorunun içeriğine bakarak ilaç ve terapi konusunda sizi yönlendirmesi gerekir, sadece ilaç mı, sadece terapi mi yoksa ikisi birlikte mi en etkili sonuç oluşacağı ile ilgili sizi yönlendirmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

gtag('config', 'AW-957400051');