Ergenlik dönemi birçok anne babanın zorlandığı ve işin içinden çıkamadığı bir dönemdir. Bu dönemdeki zorlukları günlük hayatımızda, kendi ailemizde veya çevremizdeki örneklerde sık sık görmekteyiz. Basit yönlendirmelerle çözülebilecek sorunların büyüdüğünü ve bütün bir aileyi etkilediğini gördüğümüz zaman bu döneme ait araştırmaların bizlere sunduğu uygun yöntemlere olan ihtiyacı bir kez daha hissetmekteyiz. Bu yöntemler yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizi daha iyi yetiştirmeyi, problemlere zamanında müdahale edebilmeyi, neyin problem olup neyin olmadığının farkına varabilmeyi sağlamamıza yardımcı olmaktadır.


     Ergenlikte çocukluk hızla geride kalarak hayat hızlı bir şekilde değişir. Bu dönemin kendine has özellikleri olmasına karşın en önemli özelliği; bütün hayatı etkileyen önemli gelişmelerin olmasıdır. Kazanılan olumlu veya olumsuz özelliklerin kişinin ömür boyu taşıyacağı özellikler haline gelmesi mümkündür. Toplam 5-6 yıl süren bu dönemdeki etkiler 50-60 yıl devam edebilir. Hayatın ilk yılları özellikle ilk beş yaş oldukça önemlidir ancak insanın karakter ve kişilik gelişiminde ergenlik döneminin tesirleri bilinen bir gerçektir.


      Değişim bu dönemde en belirgin özelliklerden bir tanesidir. Değişim birçok alanda yaşanmakla birlikte genel olarak üçe ayırabiliriz.
• Birincisi ergen bireyin fiziksel değişimi
• İkincisi psikolojik değişim
• Üçüncüsü sosyokültürel ve çevresel değişimlerdir.     Psikolojik değişimleri ise şu başlıklar temelinde sıralayabiliriz; soyut düşüncelerde artış, kararsızlık, duygusal dalgalanma, hedef arayışı, kimlik arayışı, arkadaş ilişkilerinde dalgalanma, bağımsızlık arayışı, bireysellik ve gizlilikte artış, hayatı ve çevreyi sorgulama, ilk kez yaşanan deneyimler, fikri yoğunluk, ideolojik arayış gibi.


      Değişim ve farklılaşmanın olumlu olması bütün anne babaların en önemli isteklerinden birisidir. Hepimizin ortak amacı bu değişiklikler yaşanırken iyiye ve güzele gidişatın hızlandırılması bazı problemlerin ise çatışmaya dönüşmeden en uygun ve olumlu hale getirilmesidir.

Sınav Stresi


     Kaygı, herhangi bir stresli durumda yaşanan doğal bir duygudur ve yaşamın doğal bir parçasıdır. Her duygu bize bir takım mesajlar vermektedir. Hiçbir duygudan kaçınmamamız gerektiği gibi kaygıdan da kaçınmamalıyız ve bu duyguya kulak verip bize söylemek istediği mesajları anlamaya, analiz etmeye çalışmalıyız.


Devamını Gör
gtag('config', 'AW-957400051');