Tükenmişlik Sendromu
Ağustos 30, 2018
Psikolog, Psikiyatri nedir?  ve diğerleri?
Ocak 19, 2023

Sahte Psikologlara Dikkat!

      Bu yazıya yer verme sebebim bu konuyla ilgili danışanlarımdan çok sayıda şikayet gelmesi ve psikologluk mesleği ile ilgili farkındalığı artırmaktır.

      Psikolog fakültelerin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olan insanlara verilen bir ünvandır. 4 yıllık psikoloji bölümü lisans eğitimi almayan hiçbir insan psikolog ünvanına sahip değildir. Klinik psikolog; psikoloji lisans eğitimi üzerine klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış kişidir. Yani psikoterapi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış insandır diyebiliriz. Türkiye’de psikoloji lisans eğitimi almamış bir insanın klinik psikolojide yüksek lisans eğitimi alma hakkı yoktur. Çünkü bu durum hukuk eğitimi almamış bir insanın hakimlik yüksek lisansı yapmasına, tıp eğitimi almamış bir insanın kardiyoloji yüksek lisansı yapmasına benzemektedir. Dolayısıyla sonuçları tahmin edebileceğimiz gibi korkunç olabilir.

      Maalesef ülkemizdeki yasal boşluk bu alanı sömürüye açık hale getirmektedir. Psikoloji eğitimi almadığı halde kendisini psikolog ya da klinik psikolog olarak tanıtan insanlar vardır ve psikoterapi uyguladığını iddia etmektedir. Sosyoloji, işletme bölümü mezunlarının kendini psikolog olarak tanıtıp insanların ruh salığına müdahalede bulunduğu duyduğumuzda ürkmemek, hayrete düşmemek mümkün değildir. Ruh sağlığı çok kıymetli ve toplumu, ailenin her bireyini etkileyebilen bir mekanizmadır. Bu alanlara eğitimsiz insanların müdahalede bulunmasının vahim sonuçları olacağı çok açıktır.

      Avrupa’da ve Amerika’da ruh sağlığı çok kıymetli ve yasalarca korunan bir alandır. Batıda psikolog olmadığını halde psikolog olduğunu iddia eden ve para karşılığında psikoterapi uyguladığı tespit edilen insanlara ağır düzeyde para ve hapis cezaları verildiği bilinmektedir. Ülkemizde henüz bu alanda gerekli yasal düzenlemeler yapılamadığı için böyle bir sistem tam olarak etkin değildir lakin psikologluk meslek yasasının çıkması için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Meslek yasası çıkana, gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılana kadar psikoloji lisans eğitimi olmadığı halde kendisini psikolog olarak tanıtan şarlatanlardan kendimizi, ailemizi ve çocuklarımızı bizzat korumak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden psikoterapi hizmeti almak istediğiniz kişinin psikoloji bölümü lisans diplomasını ve yüksek lisans diplomasını görmeyi talep edin. Eğer bu alanlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca geçerli olan diplomaları göremezseniz kendinizi ve çevrenizi koruyabilir akabinde bu kişileri Türk Psikologlar Derneğine şikayet edebilirsiniz.

 

Türk Psikologlar Derneği Duyurusu

      Türk Psikologlar Derneği, ülkemizde psikoloji bilimi ve uygulamalarının çağdaş düzeye ulaşmasını, psikologların mesleki haklarının korunmasını, psikologlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak psikoloji bilimi ve mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplum yararına kullanılabilmesini hedeflemekte olan bir meslek örgütüdür.

      Bilindiği üzere “psikolog” yahut “klinik psikolog” unvanlarını sahip olmadığı halde kullanan “SAHTE PSİKOLOGLARIN” mesleğimize ve kişilerin ruh sağlığına yönelik saldırıları son yıllarda artarak devam etmektedir. Söz konusu kişiler maddi çıkar sağlamak maksadıyla sahip olmadıkları psikolog/klinik psikolog unvanlarını kullanarak hem mesleğimizin onurunu zedelemekte hem de halk sağlığını tehlikeye atmaktadır.

      Derneğimiz bu zamana kadar konuya ilişkin gerçekleştirdiği başvurular neticesinde söz konusu kişilerin faaliyetlerinin durdurulmasını ve haklarında ceza davaları açılmasını sağlayarak bu idari ve hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olmuştur. Ne var ki söz konusu saldırılar, ülkemiz mevzuatının barındırdığı eksiklikler, denetimsizlik ve toplumun ruh sağlığı konusundaki eksik yahut yanlış bilgileri gibi nedenlerle sayıları azımsanamayacak düzeyde devam etmektedir.

      TPD olarak alanımızı ve mesleğimizi korumak için söz konusu ihlalleri ortadan kaldırmak amacıyla gereken mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

      Tam da bu nedenle tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve değerli yurttaşlarımızı, karşılaşmış oldukları “sahte psikolog vakalarını” derneğimize bildirerek kararlı mücadelemize katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Sahte Psikolog ihbarı için:
bildirim@psikolog.org.tr

Bir yanıt yazın

gtag('config', 'AW-957400051');